Tietosuojaseloste

Tällä sivulla kerromme taloushallintofoorumi.fi sivuston evästekäytännöstä ja tietosuojaselosteestamme.

Tietosuojaseloste

Taloushallinforoorumi.fi on Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen (Kiinko) sivusto, joten siihen sovelletaan Kiinkon tietosuojalausuntoa: https://www.kiinko.fi/ota-yhteytta/kiinko-tietosuojalausunto

Kiinko Tietosuojalausunto

Olemme Kiinkossa sitoutuneet suojaamaan asiakkaittemme yksityisyyttä. Tässä selosteessa olemme kuvanneet oleellisimmat tietosuojaan liittyvät seikat.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n ja Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Tietosuojakäytäntöjämme ohjaa Kiinkon tietosuojapolitiikka ja sen toteutumista kehittää ja valvoo Kiinkon tietosuojaorganisaatio.

Yhteystiedot tietosuojaa ja rekistereitä koskevissa asioissa

Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojaan liittyvissä asioissa, voit olla meihin yhteydessä.

Kiinko, Malmin asematie 6, 00700 Helsinki
Puhelin: 09 3509 290
sähköposti tietosuoja@kiinko.fi
www.kiinko.fi

Rekisteriselosteet

Kiinko ylläpitää henkilörekistereitä eri tarkoituksiin. Rekisteriselosteissa on kuvattu kunkin rekisterin osalta henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste, rekisterin tietosisältö, henkilötietojen säilytysaika sekä säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen luovutukset.

Rekisteriselosteet löytyvät alla olevista linkeistä:
* Opiskelijarekisteri
* Markkinointirekisteri
* Asiakasrekisteri

Kuvaus rekisterien suojauksen periaatteista

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Henkilöstömme on perehdytetty tietosuojan huomioimiseen työtehtävissä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Tietojärjestelmät on suojattu palomuurein ym. ajanmukaisin teknisin tietoturvatoimenpitein. Tietojärjestelmissä olevat tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan henkilörekistereihimme rekisteröidyllä on erityisiä oikeuksia.

1. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

2. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus saada oikaistua häntä koskeva tieto. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

3. Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

4. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

5. Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä meille.

Sivuston evästekäytäntö

Käytämme www.taloushallintofoorumi.fi -sivustolla ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Sivuston käyttäjä (Vierailija) antaa sivustoa käyttäessään suostumuksensa sivustoon liittyvien evästetiedostojen käyttöön ja tallentamiseen allaolevan mukaisesti.

Evästeitä käytetään mm. mittaus- ja tutkimustarkoituksiin verkkosivuston käytön tyypin ja määrän selvittämiseksi. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeet eivät mahdollista käyttäjän päätelaitteen tallennuslaitteen kuten kovalevyn tietojen tarkastelua tai kopioimista.

Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. Vierailija voi myös milloin tahansa poistaa Internet-selaimensa tallentamat evästetiedostot päätelaitteeltaan.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.uk

Käytämme sivstollamme myös kolmannen osapuolen evästeitä.

Evästeitä voidaan käyttää myös yrityksille suunnattuun suoramarkkinointiin tai käyttäjäluetteloihin perustuvaan markkinointiin sekä uudelleenmarkkinointiin (remarketing). Voit estää Googlen tiedon keräämisen ja tietojen käsittelyn lataamalla ja asentamalla selaimeen liitännäisen, joka on saatavilla osoitteesta: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Voit käyttää myös muita markkinoinnin ja seurannan estämisen mahdollistavia työkaluja.

Sivustolla käytetyt evästeet

COOKIE

TYPE

DURATION

DESCRIPTION

_ga_D3XXXXXNF

This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors.

_gat_UA-373XXXX-5

This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of site´s owner linked Google account

_gid

1 day

This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form.

cookielawinfo-checbox-analytics

0

11 months

This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".

cookielawinfo-checbox-functional

0

11 months

The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".

cookielawinfo-checbox-others

0

11 months

This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.

cookielawinfo-checkbox-advertisement

1 year

The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement".

cookielawinfo-checkbox-necessary

0

11 months

This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".

cookielawinfo-checkbox-performance

0

11 months

This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".

paytrail_cookie

This cookie is stored for information about users payment method settings from Paytrail.com when online payment methods is being used for registration payment.

viewed_cookie_policy

0

11 months

The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.